Prednji traktorski utovarivač služi za utovar svih vrsta rasutih tereta, razna čišćenja (peradarnici, staje, ceste, šume… ), utovar trupaca i svih vrsta bala, paleta, te za utovar ostalih materijala na većim ili manjim gospodarstvima, gradilištima itd..

Znanje, iskustvo, spremnost prihvaćanja praktičnih savjeta naših kupaca, te sve veći zahtjevi od strane budućih kupaca rezultirali su kvalitetnim, izdržljivim i multifunkcionalnim utovarivačima koji će Vam naporan rad učiniti igrom.

Karakteristike:

  • kvaliteta, izdržljivost, te kvaliteta završne obrade;
  • mogućnost montaže na sve tipove traktora, te traktore snage od 30 KS do 170 KS;
  • multifunkcionalnost i lakoću rada jamči velika ponuda radnih tijela i opreme;
  • velika ponuda upravljačkih jedinica;
  • sigurnosni ventil protiv preopterećenja.
  • brzina podizanja i spuštanja, te velika brzina otvaranja i zatvaranja radnog tijela;
  • velika podizna moć;
  • preciznost paralelograma;
  • EURO kopčanje radnog tijela, koje se izvodi iz kabine traktora, dok se otkapčanje vrši sigurno sa vanjske strane utovarivača;

TUSFix

Brzo kopčanje na traktor i otkopčavanje sa istog sa sistemom “TUSFix”

H.A.B.S.

Spajanje p.t. utovarivača u hidrauliku traktora sa jednim potezom sa sistemom “H.A.B.S.”, bez curenja ulja

H.A.V.

H.A.V.

Udobnija vožnja sa sistemom akumulatora vibracija “H.A.V.”

Velika preglednost

Euro kopčanje radnog tijela

Parkirne nogice sa sigurnosnim zasunima

Klizni ležajevi koji štite od habanja noseće svornjake

Klizni ležajevi koji štite od habanja noseće svornjake

Jednoručna upravljačka jedinica sa 4, 6 ili 8 funkcija