Sastoje se iz određenog broja radnih tijela koja na sebi imaju noževe od legiranog čelika, otpornog na habanje. Broj noževa, tj. radnih tijela ovisi o snazi traktora.

Potrebna snaga traktora, po radnom tijelu, za dubinu obrade od 50 cm i srednje nabijeno tlo iznosi cca.15 kW. Proporcionalno smanjenju dubine obrade, moguće je povećati broj radnih tijela.

Radna širina i gustoća obrade određuje se razmještanjem radnih tijela po nosećoj konzoli.

Namjena podrivača je:

  • rahljenje traga po kojem prolaze traktori sa strojevima;
  • rahljenje zemlje blizu korijena;
  • razbijanje površinske, nepropusne, kore, što nam osigurava bolje propuštanje vode, kisika i hranjivih tvari u dubinu zemlje, dok nam istovremeno odvodi višak vode u dubinu za vrijeme kišnih vremena i olakšava probijanje vlage prema korijenu za sušnih vremena
  • ako je na podrivaču montiran deponator, on nam omogućava polaganje mineralnih gnojiva blizu korijena
  • valjak ili jež služe za podešavanje dubine obrade i definiranje finoće površinske obrade