Grede za planiranje

Grede za planiranje zemlje, šljunka itd., u širinama prema želji kupca.