Bočni disk za košnju

Bočni diskovi su strojevi za košnju i osnovna im je namjena košnja oko stabala, stupića itd. gdje značajno ubrzavaju i olakšavaju zahtjevan ručni rad.

Porizvodimo ih u širinama zahvata 50, 60, 70 i 90 cm.

Koriste se u vinogradima, voćnjacima, za košnju ispod ograda (pašnjaci, dvorišta …), oko signalnih stupića kraj ceste itd.

Radne brzine im se kreću do 5 km/h, visina trave može biti do 50 cm a ostaci grančica nakon rezidbe mogu biti debljine do 1 cm što ih čini izuzetno učinkovitima.

Mogu se koristiti kao dodatak na malčer ili kao zaseban priključak na rami za nošenje.

Varijatna na rami za nošenje omogućava zamicanje bočnog diska u stranu (mehaničko ili hidrauličko) do 2.6 m (za radni zahvat bočnog diska od 90 cm) mjereno od središta traktora i može biti kopčan na prednju ili na stražnju traktorsku hidrauliku.

Bočni disk se pogoni sa hidromotorom i zahtjev je da traktor opremljen sa hidrauličkom pumpom od 30 l / min na više.

Ukoliko traktor nije opremljen sa hidrauličkom pumpom potrebnog protoka potrebno je montirati hidraulički agregat za pogon diska.

Vraćanje bočnog diska nakon zaobilaženja prepreke u radni položaj može biti sa oprugama ili pomoću hidrauličkog cilindra i ticala.

Radne širine:

Kombinacije opreme:

Rama za nošenje

 

 

Hidrauličko zamicanje diska u stranu

 

Hidraulički agregat za pogon diska

 

Hidrauličko ticalo

 

Prateći kotač

 

Trebate i malčer uz bočni disk