Rotacioni malčeri su poljoprivredni strojevi koji se koriste u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu i ratarstvu. Koriste se za razna održavanja i čišćenja (voćnjaci, vinogradi, maslinici, parkovi, bankine, razni putovi, šume, njive, livade, sve vrste terena…), za malčiranje njiva prije branja krumpira, repe, nakon branja kukuruza…

Zahvaljujući velikoj obodnoj brzini noževa, kod obrezivanja voćnjaka, vinograda ili maslinika, grane debljine jednogodišnje rezidbe pobacate po redovima i izmalčirate, te ih ostavite za kompost.

Izrađuju se u širinama zahvata 1000 mm, 1300 mm, 1500 mm, 1800 mm i 2300 mm, a može i prema želji naručioca. Visina rada im se regulira pomoću valjka na stražnjoj strani te saonica na bočnoj, od 25 – 85 mm. Nosač noža ima oblik trokrake elise, na kojoj se nalaze tri lebdeća noža zbog čega postižemo izuzetno miran rad koji zajedno sa malom masom stroja rezultira time da je potrebna minimalna snaga traktora za rad sa malčerom svega 13 kW!

Postoji pet osnovnih izvedbi malčera:

 • SRMK 100;
 • SRMK 130;
 • SRMK 150;
 • SRMK 150 – P (sa jačim izmjenom brzine za teže radove);
 • SRMKV 150
 • SRMKV 150 – P (teška kosilica s velikom učinkovitošću)
 • SRMK 180
 • SRMK 200
 • SRMK 230.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • broj 150 označava širinu zahvata (1500 mm), broj 130 (1300 mm)…;
 • potrebna snaga pogonskog vozila:
 • 13 kW (SRMK 100), 18 kW (SRMK 130),
 • 22 kW (SRMK 150, SRMKV 150), 25 kW (SRMK 180), 28 kW (SRMK 200) i 35 kW (SRMK 230);
 • prijenos: kardan sa sigurnosnom spojkom;
 • zamicanje u lijevu i desnu stranu i težina stroja:
 • SRMK 100 do 200 mm u desnu stranu, 141 kg;
 • SRMK 130 do 350 mm u desnu stranu, 195 kg;
 • SRMK 150 do 350 mm u desnu stranu, 235 kg
 • SRMK 150- P do 350 mm u desnu stranu, 250 kg;
 • SRMKV 150 hidrauličko do 400 mm u svaku stranu, 260 kg;
 • SRMKV 150 – P hidrauličko do 440 mm u svaku stranu, 515 kg;
 • SRMK 180 mehaničko do 270 mm ili hidrauličko do 220 mm u svaku stranu, 290 kg;
 • SRMK 200 mehaničko do 270 mm ili hidrauličko do 220 mm u svaku stanu, 330 kg;
 • SRMK 230 mehaničko do 270 mm ili hidrauličko do 220 mm u svaku stranu, 370 kg;
 • visina obrade se podešava pomoću klizača na bočnim stranama ili kotača ili valjka sa stražnje strane;
 • zaštita protiv izbacivanja;
 • trokraka elisa sa tri teška slobodna lebdeća noža;
 • izuzetno miran rad i fina obrada;
 • mogućnost košnje prema naprijed ili unazad;
 • mogućnost kopčanja na prednju ili stražnju hidrauliku;
 • velike radne brzine.

DODATNA OPREMA:

 • valjak

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BOČNOG DISKA:

 • širina zahvata: 60 cm
 • pogon: hidromotor ( NAPOMENA: kod varijante pogona bočnog diska preko traktorske pumpe, ista mora imati minimalni protok ulja od 30 l/min i postizati radni tlak od minimalno 140 bar-a )
 • povrat nakon odmicanja: pomoću opruge
 • prihvat za slijedeće rotacione malčere: SRMK 130, SRMK 150, SRMK 150-P, SRMK 180 i SRMK 23

Trebate i bočni disk uz malčer