Prednje traktorske hidraulike

Prednje traktorske hidraulike prve, druge i treće kategorije za sve tipove traktora

PREDNJA HIDRAULIKA, kat. II:
– masa podizanja: do 2500 kg
– dvoradni podizni cilindri
– preklopne ruke sa radnim, plivajućim i transportnim položajem
– kuke za automatsko kopčanje priključaka
– robustna konstrukcija pogodna i za ralice za snijeg

PREDNJA HIDRAULIKA, kat. III:
– masa podizanja: do 3250 kg
– dvoradni podizni cilindri
– preklopne ruke sa radnim, plivajućim i transportnim položajem
– kuke za automatsko kopčanje priključaka
– robustna konstrukcija pogodna i za ralice za snijeg

Opcionalna dodatna oprema prednje hidraulike:
– višenamjenski ventil (spajanje podizanja i spuštanja preko T komada, tako da brze spojnice ostanu slobodne)
– kuglaste slavine (spajanje podizanja i spuštanja preko T komada, tako da brze spojnice ostanu slobodne)
– dodatna hidraulička instalacija
– akumulator vibracija sa kuglastom slavinom za zatvaranje prema potrebi
– električna instalacija sa utičnicom i utikačem 7 PIN-a