Korpe za viličare i 3-P korpe

KORPE ZA VILIČARE

Korpa za viličar je utovarno – istovarna korpa koja se kopča na čeoni viličar i služi za utovar i pretovar.

3-P KORPA

3-P korpa je utovarno – istovarna korpa koja se kopča na trotočkovni prihvat traktora, prednji ili stražnji, sukladno kategorijama I i II i služi za utovar i pretovar.
Korpa za viličar kao i 3-P korpa služe isključivo za utovar laganih rasutih tereta poput žita, piljevine itd.

Proizvodimo ih u radnim širinama od 1.0 – 2.0 m, ili veće prema želji kupca.